Institutul Teologic Penticostal București

Doresc să accentuez importanța strategică a învățământului teologic pentru împlinirea mandatului misionar în România. Pe lângă Cultul Creștin Penticostal din România funcționează peste 100 de unități de învățământ de toate nivelele: grădinițe, școli gimnaziale, licee teologice, colegii și seminarii biblice, institute de învățământ universitar. Fără a pierde din vedere importanța fiecărei școli, în calitate de Rector al Institutului Teologic Penticostal din București, doresc să subliniez importanța acestei școli pentru slujirea cauzei Împărăției lui Dumnezeu în România și în întreaga lume. Institutul Teologic Penticostal, însuflețit de mandatul și făgăduința Domnului Isus Hristos, urmărește ca, prin împuternicirea Duhului Sfânt, să formeze slujitori ai lui Dumnezeu înzestrați cu caracter hristic și pregătire teologică temeinică, în vederea zidirii Bisericii lui Hristos și a extinderii Împărăției lui Dumnezeu. În prezent la ITP avem peste 200 de studenți. Majoritatea dintre ei provin din familii cu greutăți financiare. Formarea lor ca slujitori necesită un efort sporit din partea noastră.

Clădirile în care funcționează acum institutul nu reușesc să satisfacă nevoile noastre, motiv pentru care am decis extinderea campusului. Vom construi o clădire nouă care să cuprindă 12 săli de curs, un amfiteatru, un laborator media, o capelă cu 350 de locuri, două săli de ședință, spații pentru socializare, bibliotecă şi birouri administrative. Noua clădire va avea 6000 mp construiți. Actualele clădiri vor fi modernizate prin: etajarea actualului Corp de Predare şi transformarea lui în spații de cazare pentru profesori şi studenți; extinderea Corpului Cantină prin suprapunerea cu trei etaje noi; supraetajarea Corpului de Cazare, pentru rezolvarea cazării surplusului de studenți și masteranzi. În final, campusul ITPB va avea o suprafață de 11500 mp construiți. Costurile totale ale acestui proiect se ridică la suma de trei milioane de dolari.

Investiția în formarea de lucrători creștini este una de mare impact peste generații, la toate nivelele. Nevoia mare și continuă de lucrători destoinici pentru Evanghelie poate fi mai bine servită prin dezvoltarea unor școli teologice, în care studiul și spiritualitatea să fie armonios împletite. ITP este o asemenea școală.

Cu ocazia scrierii acestui articol doresc să mulțumesc bisericilor penticostale din diaspora, în special celor din SUA și Canada, și tuturor prietenilor noștri care au sponsorizat nominal studenți ITP, pentru ajutorul acordat școlii noastre. ITP datorează mult Misiunii Genesis, care ani la rând a dovedit că este aproape de școala noastră.

Stimați frați, în numele fraților din România, apelez la sprijinul dvs. pentru înaintarea Evangheliei în mijlocul poporului nostru.

Dr. Ioan Brie 

Scroll to Top