Cununa vieții: o chestiune de viață și de moarte sau doar o răsplătire?

Fii credincios până la moarte și-ți voi da cununa vieții!

Apocalipsa 2:10

Un studiu atent asupra celor șapte biserici menționate în Apocalipsa 2-3 ar trebui să fie pentru fiecare creștin o motivație suficientă pentru a trăi în lumea aceasta ca un biruitor, știind că-și poate încheia viața în așteptarea promisiunilor menționate de Însuși Hristos, începând cu invitația de a mânca din pomul vieții (Apocalipsa 2:7) și finalizând cu așezarea sa împreună cu Hristos pe scaunul Său de domnie (Apocalipsa 3:22). Singurul lucru pe care trebuie să-l aibă în vedere omul născut din nou este să citească și să respecte „termenii și condițiile” în baza cărora se oferă aceste răsplătiri.

Un ateu afirma odată că creștinii sunt asemenea clienților care achiziționează diferite bunuri de pe internet sau fac împrumuturi la bănci, iar când ajung la rubrica „termeni și condiții” nu-și pierd vremea să citească zeci de pagini cu informații, pentru că scopul lor este să obțină produsul de care sunt interesați, de aceea confirmă imediat „accept”. Mulți creștini au dat „accept” invitației de a-L primi în inimă pe Hristos, chemării de a-L vesti pe Hristos printre națiuni, oportunității de a sponsoriza un misionar într-o țară neatinsă cu Evanghelia, dar nu au reperele cele mai sănătoase de a sluji în acord cu decizia pe care au luat-o. Regretabil este faptul că unii chiar s-au oprit pe parcurs, pentru că nu au citit „termenii și condițiile” și s-au lăsat ușor atrași de alte oferte. Însă, nu trebuie să fie așa, stimați cititori! Hristos a făcut tot ce i-a stat în putință ca Mireasa Lui să fie bine informată și pregătită pentru întâmpinarea Sa.

Scrisoarea din Apocalipsa 2:8-11 este adresată bisericii din Smirna, care reprezintă biserica prigonită din orice secol și credinciosul persecutat din orice context cultural. În limba greacă, Smirna înseamnă „amar” sau „amărăciune”. O expresie în limba engleză spune că “the trials of life can make one bitter or better”. Încercările care au venit asupra credincioșilor din Smirna se pare că i-a făcut mai buni. Ce se poate spune despre tine în urma încercărilor? Cumva devii mai plin de amărăciune?

Înainte să sfătuiască și înainte să facă promisiuni, Domnul Isus are în vedere să se prezinte bisericii din Smirna ca fiind Cel dintâi și Cel de pe urmă, Cel ce a murit și a înviat. (v. 8) Auzind aceste cuvinte, acei credincioși aflați în mijlocul problemelor, batjocurii și prigoanei, primesc o adevărată mângâiere, pentru că Hristos le vorbește acum de pe celălalt mal. Isus se prezintă ca o dovadă de netăgăduit a faptului că viața este mai puternică decât moartea și că moartea este urmată de înviere.

Interesant este faptul că Hristos, deși-i iubește pe credincioșii Lui, nu intervine pentru a-i scuti de încercări sau pentru a pune capăt batjocurii și suferinței, ci dimpotrivă, El menționează că scopul acestor necazuri este ca să vă încerce. (v. 10) Însă, în acest peisaj, Hristos nu vorbește detașat. El știe ce este trădarea din grădina Ghetsimani, judecata nedreaptă din Gabata, batjocura și răstignirea de la Golgota. Prin propriul Său exemplu, Isus ne transmite că și pentru noi este posibil să ieșim biruitori prin încercări.

Beniamin Fărăgău, în cartea sa intitulată Apocalipsa și Doctrina Bisericii, afirmă că:

„Isus Hristos și-a continuat drumul spre cruce tocmai din pricina planului lui Dumnezeu, în care El avea rolul principal. Fără moartea și învierea Lui, nu ar fi existat mântuire pentru descendenții lui Adam. Acesta este motivul pentru care, în Ghetsimani, Hristos a avut puterea să se plece în fața voii lui Dumnezeu pentru a vedea împlinite planurile Lui: «Tată, dacă este cu putință, depărtează de la Mine paharul acesta! Totuși, nu cum voiesc Eu, ci cum voiești Tu!», (Mat. 26:39). […] Fără moartea și învierea Domnului Isus Hristos, onoarea și neprihănirea lui Dumnezeu nu ar fi fost apărate, iar faptul că Dumnezeu trecuse păcatele cu vederea în vremea îndelungii Lui răbdări, L-ar fi încărcat cu vinovăție. Hristos a murit pentru ca Dumnezeu să se arate neprihănit și totuși să socotească neprihăniți pe toți aceia care cred în Isus Hristos. Deci, suferințele lui Isus Hristos, moartea și învierea Lui au o rezonanță cosmică unică. Fără moarte nu ar fi fost nici înviere. Mai mult însă, fără moartea Lui nu ar exista nici nădejdea învierii noastre.”

Prețul de a-L urma și sluji pe Hristos nu vine nici pentru noi în „valute” mai ieftine. Și nu vorbim aici despre un preț financiar, deși biserica din Smirna era afectată și pe plan economic. Domnul îi știa „sărăcia”, dar în ciuda acesteia, biserica din Smirna era bogată spiritual în neprihănire, nădejde, curăția cugetului, fapte bune (1 Petru 3:14-17), având tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești (Efeseni 1:3). Acestea sunt valori ce nu se pot cumpăra cu bani, iar mulți creștini nu le au. Maria Teresa obișnuia să spună că „sărăcia se exprimă în diferite forme”, scoțând în evidență faptul că sărăcia inimii și a duhului este cu mult mai gravă decât sărăcia din portofel.

Însă, în lista de „termeni și condiții”, Isus a inclus următoarele: vă trimit ca pe niște oi în mijlocul lupilor; oamenii vă vor da în judecata soboarelor; vă vor bate în sinagogile lor; din pricina Mea veți fi duși înaintea dregătorilor și înaintea împăraților; fratele va da la moarte pe fratele său și tatăl pe copilul său; veți fi urâți de toți, din pricina Numelui Meu; dar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit. (Matei 10:16-22)

Analizând acest drum care-l poartă pe creștin prin valea suferinței, îmi vin în minte versurile cântării „Drumul spre cer”, prin care autorul subliniază că deși nu este ușor, este frumos: Drumul spre cer este plin deseori/Cu spini și lacrimi în loc de flori/ Să-naintezi pe el, nu e ușor/ Drumul spre cer trece prin Golgota/ Este îngust dar e drept nu uita/ Și e frumos când pornește/ Din inima ta!

Într-un articol intitulat Riscul credinței[i], autorii Andrew Black și Craig Bird au publicat o listă progresivă a formelor prin care creștinii sunt persecutați pentru credința lor, pe primul loc fiind dezaprobarea, apoi ridiculizarea, presiunea de a se conforma valorilor comunității, pierderea oportunităților de a studia, sancțiuni financiare, creștinul este evitat de ceilalți, îndepărtat din comunitate, dat afară de la locul de muncă, i se confiscă locuința, ulterior se ajunge la abuz fizic, violență de grup, hărțuire din partea autorităților, răpire, muncă silită, închisoare, tortură fizică, iar în cele din urmă se ajunge la ucidere sau executare.

Privind la un astfel de traseu al vieții, „cu spini și lacrimi în loc de flori”, Însuși Hristos trage cortina care desparte vremelnicia de veșnicie și-i poruncește creștinului: Fii credincios până la moarte, adăugând promisiunea, și-ți voi da cununa vieții. (v. 10) Accentul cade pe credincioșie, nu pe succes. Profesorul Keith Krell, întru-un articol intitulat Până la moarte!, afirmă faptul că „Isus merge până acolo încât ne cere să fim credincioși până la moarte. Asta înseamnă că nu există limită pentru credincioșia noastră față de Hristos. Nu putem merge prea departe în această privință. Prin urmare, proverbul: «o persoană nu-i pregătită să trăiască până nu-i pregătită să moară» își găsește relevanța în acest context. Ești tu gata să mori pentru Hristos? Dacă El ți-ar oferi privilegiul de a suferi până la acest nivel, ai fi gata să-l accepți?”[ii]Ca la orice competiție, decernarea marelui premiu are loc doar după ce concurenții au trecut probele pentru care s-au înrolat în acel concurs. De aceea, credincioșia până la moarte va fi răsplătită prin cununa vieții.

Deși mulți teologi privesc această cunună ca fiind cununa unui învingător, ca fiind doar o răsplătire, Beniamin Fărăgău subliniază faptul că spre deosebire de celelalte biserici din Apocalipsa, care primesc atenționări, biserica din Smirna primește o dublă promisiune: Fii credincios până la moarte și-ți voi da cununa vieții, (v. 10) și cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de moartea a doua (v. 11), drept pentru care despre cununa vieții, propune o abordare care merită luată în considerare: „Nu cumva «cununa vieții» face referire la mai mult decât la o răsplată? Se poate vorbi despre grade de răsplătire, însă nu se poate vorbi despre grade de vătămare, când în discuție intră «moartea a doua». Astfel, cununa vieții este rezervată tuturor celor credincioși. Ea reprezintă acea viață care este mai tare decât moartea, este viața pe care o oferă Hristos tuturor celor care cred în El. […] Ca unul care a fost mort și a înviat (Apocalipsa 2:8), fiind «Cel întâi născut dintre cei morți» (Coloseni 1:18), ca Unul care poartă deja cununa vieții, ca Unul care ține „cheile morții și ale Locuinței morților” (Apocalipsa 1:18), Hristos cunoaște valoarea promisiunii făcute bisericii Lui!”Încă din timpul vieții Sale, Domnul Isus afirma faptul că doar cine va răbda până la sfârșit va fi mântuit (Mat. 24:13). Deși caracterul inevitabil al suferinței este anunțat prin avertismente repetate în Scriptură, precum faptul că în Împărăția lui Dumnezeu trebuie să intrăm prin multe necazuri (Fapte 14:22) despre care știm singuri că suntem rânduiți (1 Tesaloniceni 3:3), la încheierea scrisorii către biserica din Smirna, Isus pune punct final suferinței prin promisiunea că: Cel ce va birui nicidecum nu va fi vătămat de a doua moarte! (Apocalipsa 2:11) Iar aceasta a fost și tânjirea apostolului Pavel, care scria filipenilor: Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și părtășia suferințelor Lui și să mă fac asemenea cu moartea Lui, și să ajung astfel, cu orice chip, la învierea cea aleasă dintre cei morți. (Filipeni 3:10-11, BD). Așadar, în călătoria spre rai, cine este gata să accepte „termenii și condițiile” despre care am vorbit mai sus? Eu sunt! Tu ești?


avatar

Ileana-Ina Hrișcă

Director Executiv CRST

Director Executiv al Centrului Român de Studii Transculturale, Agigea, Constanța, România.

[i]Andrew Black și Craig Bird, ”The Risk of Faith”, Faith Works (July/August 1999), pp. 17-20; source: Robert Garret, Southwestern Baptist Theological Seminary.

[ii]Krell Keith, ”To The Death! (Revelation 2:8-11)”, Bible. Org, last modified 2017, accessed March 2, 2017, https://bible.org/seriespage/7-death-revelation-28-11.

Scroll to Top