Biserica penticostală „Flacăra speranței”

Proiectul Bisericii „Flacăra Speranței” a luat naștere în Biserica Betel Constanța, din dorința de a împărtăși Vestea Bună într-un mod cât mai eficient pentru orașul Constanța. Am înțeles în cadrul echipei de coordonare că una dintre modalitățile pe care Dumnezeu le folosește este și înființarea – cu ajutor din partea bisericii mamă – de noi puncte de lucru, care să devină în timp comunități creștine de sine stătătoare. Ca țintă, am discutat despre o zonă opusă geografic celei în care se află clădirea Bisericii Betel, pentru a încuraja implicarea oamenilor din acea zonă în activitățile bisericii, venind noi mai aproape de ei. De asemenea, un câștig însemnat este procesul de multiplicare a liderilor, prin încurajarea spre slujire făcută oamenilor a căror singură implicare în Biserică era participarea la slujbe.

Viziunea a început să se dezvolte atunci când Gabriel Șmalberger a făcut primii pași adunând în jurul lui un grup nucleu, care avea să reprezinte punctul de pornire al noii lucrări. La slujba de Paști din anul 2013, Biserica Betel s-a rugat pentru grupul nucleu, declarând astfel oficial susținerea pentru dezvoltarea grupului în direcția înființăriirea unei noi biserici creștin-penticostale în cartierul Tomis Nord din Constanța.

În prezent Biserica Flacăra Speranței își desfășoară activitatea ca biserică de sine stătătoare, fiind înființată oficial în luna septembrie 2017, și coordonată de pastorul Gabriel Șmalberger, având ca scop principal dezvoltarea lucrării de evanghelizare în partea de nord a orașului Constanța.

Declarație de Viziune:

  • Biserica Flacăra Speranței există pentru:
  • Evanghelizarea zonei de Nord a orașului Constanța;
  • Abordarea studenților din Campusul universitar;
  • Ucenicizarea celor convertiți și echiparea lor – o biserică centru de instruire;  Manifestarea într-un mod natural a bucuriei și a darurilor Duhului Sfânt atât în închinare, cât și în slujire;
  • Lucrare și misiune în grupurile etnice din orașul Constanța și până la marginile Pământului.

Misiunea Bisericii Flacăra Speranței:

  • Închinare
  • Evanghelizare
  • Ucenicizare
  • Multiplicare

Pastor GABRIEL ȘMALBERGER

Scroll to Top
Scroll to Top