Biserica „Emanuel”, Galați, România

Realizând nevoia de Dumnezeu a oamenilor copleşiţi de probleme şi lipsiţi de informaţie din oraşul său natal, Mihai Dumitraşcu a avut viziunea plantării unei biserici relevante în centrul Galaţiului, biserică în care accentul să fie pus pe o închinare contemporană, pe o predicare expozitivă, pe o guvernare biblică şi pe o filosofie de creştere bazată pe ucenicie şi grupe mici de părtăşie. 

După o pregătire temeinică a unui nucleu de credincioşi maturi, decişi să păşească împreună în această aventură a credinţei, în 14 martie 1999 a avut loc prima adunare publică a Bisericii “Emanuel” desfăşurată în sala Ateneu de la Casa de Cultură a Sindicatelor, Galaţi. 

Tot în anul 1999 a fost achiziţionat un teren în strada Morilor, pe care să se construiască clădirea bisericii. 

Între 27 iunie 1999 şi 1 decembrie 2002 întâlnirile noii biserici s-au ţinut într-un cort special, amplasat pe terenul cumpărat. 

Pe 1 decembrie 2002 a fost inaugurat Centrul de Instruire din cadrul Bisericii “Emanuel” 

În Martie 2009 am sărbătorit 10 ani de la prima adunare publică a Bisericii “Emanuel”. 
Pană în dec 2010 toate întâlnirile s-au desfăşurat în cadrul Centrului de Instruire, serviciile de închinare duminicale desfăşurându-se pe două etaje. 
În data de 5 decembrie 2010 s-a dat în folosință Sala Sanctuarului de la demisol. 

Biserica Emanuel Galați la închinare

Viziunea noastră

O comunitate de credincioși maturi în Hristos și cu impoact în societate.

Misiunea noastră

Evanghelizarea orasului, folosind metode relevante, maturizarea credinciosilor in grupe mici, ceea ce va face din biserica un centru de evanghelizare si echipare. Echipare pentru lucrarea din oras, judet si zona de sud-est a tarii in vederea plantarii de noi biserici.

Valorile noastre

 • Fidelitatea Scripturală
 • Cristocentrarea
 • Integritatea morală în toate aspectele şi activităţile vieţii, cum ar fi: puritatea sexuală înainte de căsătorie, fildelitatea faţă de partener, abstinenţa faţă de alcool, droguri, tutun, îmbrăcăminte decentă, afaceri, muncă
 • Lucrul în echipă şi conducerea în echipă
 • Ucenicia / Grupele mici
 • Membralitatea în biserica locală
 • Familia
 • Manifestarea darurilor spirituale şi slujirea orientată pe daruri
 • Primordialitatea relaţiei versus lucrare: intimitatea cu Dumnezeu, armonia în familie, armonia între membrii bisericii
 • Caracter
 • Evanghelizarea
Biserica Emanuel Galați – Duminica la închinare

Crezul nostru

Cred într-un singur Dumnezeu și Tatăl Atotputernic; Creator al cerului și al pământului, și al tuturor lucrurilor vizibile și invizibile.

Și într-un singur Domn Isus Cristos, singurul Fiu născut al lui Dumnezeu, născut din Tatăl înainte de toate lumile, Dumnezeu din Dumnezeu, Lumină din Lumină, Însuși Dumnezeu din Însuși Dumnezeu, născut, nu făcut, fiind de aceeași substanță cu Tatăl; prin care au fost făcute toate lucrurile; care a coborât din cer, pentru noi oamenii și pentru mântuirea noastră, și a fost întrupat de Duhul Sfânt prin Fecioara Maria, și a fost făcut om; și a fost crucificat pentru noi sub Pilat din Pont; El a suferit și a fost îngropat; a treia zi a înviat, după Scripturi; S-a înălțat la cer, și șade la dreapta Tatălui; El va veni din nou, cu glorie, ca să judece pe cei vii și pe cei morți; a cărui împărăție este fără sfârșit.

Și în Duhul Sfânt, Domnul și Dătătorul Vieții; care iese de la Tatăl și de la Fiul; căruia, împreună cu Tatăl și cu Fiul, I se aduce închinare și este glorificat; care a vorbit prin Profeți.

Și o singură Biserică Sfântă Universală și Apostolică.

Recunosc un singur Botez care este spre iertarea păcatelor; și aștept după învierea din morți, și viața în lumea viitoare.

Amin.

Pastor Mihai Dumitrașcu

Scroll to Top
Scroll to Top