Domnul aude glasul copiilor Săi! – Info CRST: IUN, 2022

„Ce ai tu, Agar? Nu te teme, căci Dumnezeu a auzit glasul copilului în locul unde este.”

Genesa 21:17

O întrebare la care studenții de anul I trebuie să răspundă când susțin examenul de la cursul „Introducere în Islam” este următoarea: „Care sunt lucrurile care o fac unică pe Agar?” Profesorul lor, Dr. Stuart Robinson, se așteaptă să primească răspunsurile următoare: a) Agar este prima femeie după căderea în păcat care a avut parte de o apariție divină; b) fiul ei a fost primul om al cărui nume a fost dat de Însuși Dumnezeu; c) ea este prima persoană care spune că Dumnezeu aude; d) ea este singura femeie care primește personal o binecuvântare divină a descendenților ei, e) ea este prima persoană din Biblie care îi atribuie un nume lui Dumnezeu.

Chiar dacă Agar L-a cunoscut pe Dumnezeu în mod supranatural, ea a ajuns într-un punct în care circumstanțele exterioare dictau moartea fiului ei adolescent și anularea tuturor promisiunilor pe care le-a primit pentru el. În acele momente, strategia ei a fost să nu mai privească scena morții. Și totuși, privirile ei nu s-au delectat privind dunele de nisip din pustia Beer Șeba și lăsând lucrurile să meargă de la sine. Dimpotrivă, lăsându-și copilul iubit deoparte, ochii i s-au umplut de lacrimi, iar gura de strigătul disperării. Și Dumnezeu a auzit! El a auzit atât glasul copilului, cât și al mamei și a intervenit oferindu-le izvorul de apă.
Dragi parteneri, circumstanțele exterioare în care aproximativ 7.000 de grupuri etnice, adică 41,7% din locuitorii planetei nu cunosc „Calea, Adevărul și Viața” (Ioan 14:6), ne mai mișcă? În timp ce păcatul amenință cu moarte veșnică oameni din Ierusalimul nostru (poate chiar și din casa noastră) și până la marginile pământului, mai facem ceva? Ne delectăm privirile cu „dunele de nisip” ale pustiului tehnologiei, prestigiului, formalismului? Sau ne scuturăm de nepăsare pentru a ne pune de-o parte și a iniția acțiuni prin care promisiunile ce le avem de la Domnul ca oameni „din orice neam, din orice seminție, din orice norod și de orice limbă” (Apoc. 7:9) să fie răscumpărați și să declare cu glas tare faptul că „Mântuirea este a Dumnezeului nostru” să se împlinească în generația noastră?

Glasul și plânsul lui Agar reprezintă rugăciunea fierbinte a bisericii pentru popoarele pierdute. Dar Dumnezeu nu a ignorat nici glasul copilului, căci acesta reprezintă plânsul morții în care sunt încătușate neputincioase popoarele păgâne. Pentru că El aude necontenit acest strigăt, El, Domnul Secerișului, cheamă lucrători pe care să-i trimită la ei cu sursa vieții. De aceea, izvorul de apă îi reprezintă pe cei plini de Duhul Sfânt, din a căror inimă curg „râuri de apă vie” (Ioan 7:38) și, îmbrăcați cu putere de Sus, sunt pregătiți să intre pe teritorii secetoase pentru a duce Vestea Bună.


S-au vândut lui Hristos!

În ziua de 11 iunie a avut loc festivitatea de absolvire a promoției 2020-2022. Acum doi ani, în primele luni după pandemie, când școlile erau închise, când oamenii căutau siguranța de orice fel, când la CRST nu aveam admiși decât doi studenți pentru noul an școlar, echipa CRST și studenții de anul II de atunci, au strigat spre Dumnezeu cu post și cu rugăciune, ca și Agar odinioară, pentru că au simțit ce a simțit ea când a spus, „Să nu văd moartea copilului!” Dumnezeu a făcut minunea de a ne oferi nu doar cinci studenți, așa cum cerusem, ci șapte studenți. Chiar dacă unul dintre ei a sistat pregătirea după primul an, în 11 iunie 2022 am sărbătorit faptul că viața din campus nu s-a sfârșit nici chiar pe timp de pandemie, iar cei șase absolvenți au avut alături în ziua absolvirii lor pe cei ce le-au dat viață. Părinții lor au călătorit de la distanțe mari, precum Cernăuți sau Timișoara, și au sigilat prin rugăciunile lor drumul misiunii transculturale, pe care copiii lor au pășit la chemarea lui Dumnezeu.
Pastorul Coman Flaviu, vicepreședintele CRST și profesorul care le-a predat studenților cursul „Ucenicia ca stil de viață” a susținut în ziua absolvirii cursul festiv, vorbind despre chemarea în lucrarea creștină. Chiar în debutul prelegerii sale, fratele Flaviu a făcut următoarea afirmație: „acești tineri s-au vândut lui Hristos! Decizia lor a fost grea și de aceea nu vin mulți tineri la CRST.” În timp ce părinții au mărturisit faptul că și-au făurit în familia lor destine prestigioase pentru copiii lor, în ziua absolvirii au recunoscut lupta spirituală care s-a dat pentru destinul spiritual al fiilor și al fiicelor lor și au ales să anticipeze câștigul veșnic pe care acești tineri „vânduți lui Hristos” îl vor aduce în Împărăția Sa. Nota distinctă a chemării tinerilor în lucrare de misiune a fost desprinsă din viața regelui David, ales de Dumnezeu încă din adolescență. Chiar Samuel a trebuit să fie instruit de Dumnezeu să nu se uite la ceea ce izbește ochiul, căci chemarea ține cont de ce este în inimă, nu de tiparele vremii. Așadar, chemarea lui Dumnezeu ne surprinde, ba chiar ne șochează, mai ales când El cheamă tineri să slujească în roluri care sunt dincolo de potențialul lor, însă nu în puterea lor, ci în pecetluirea dată de Duhul Sfânt!

Domnul aude glasul celor din pustiu

Împreună cu studenții și o parte din echipa școlii, în perioada 5 – 7 mai, am participat la Conferința RoMisCon 2022, anul acesta organizată la Biserica Penticostală Gloria din Arad. Tema conferinței a fost ”Misiunea Externă la Centenar”, dat fiind faptul că anul acesta celebrăm 100 de ani de la deschiderea primei Biserici Penticostale din România de la Păuliș, Arad.
La această conferință, studenții CRST au fost niște slujitori destoinici, întâmpinând participanții cu un zâmbet cald, dar și cu diferite materiale de prezentare a școlii noastre, iar slujirea lor prin cântare și mărturii a avut un real impact, prin aceasta motivând alți tineri la a lua în considerare pregătirea de doi ani la CRST, ca apoi să meargă până la marginile lumii la popoarele neevanghelizate. Rugați-vă ca tot mai mulți tineri să participe la astfel de conferințe, iar pasiunea pentru misiune transculturală să se răspândească printre ei.

În acest sens, la această conferință, fratele Mana, misionar în Arabia Saudită, ne-a prezentat oportunitatea extraordinară ce o avem de-a duce Vestea Bună a Evangheliei până în inima islamului. Deși Arabia Saudită a închisă multă vreme, acum, în această țară se intră mult mai ușor decât în ultimii ani, iar grupurile de casă încep să se formeze. Iată un posibil câmp de misiune pentru actualii și viitorii absolvenți CRST! Oare cine va merge?

Florin Duciuc, Decan Academic

Studenții actuali, câțiva absolvenți și o parte din echipa CRST la conferința RoMisCon 2022 de la Biserica Penticostală  Gloria, Arad

Domnul aude glasul celor de la izvor

Identitatea în Hristos este baza slujirii noastre pentru El! Aceasta a fost concluzia percepută în duhurile noastre în urma unei săptămâni de post și rugăciune în care a fost angrenată toată suflarea CRST. Într-un lanț de rugăciune care s-a desfășurat pe durata a 120 de ore, echipa, studenții și profesorii au stăruit pentru slujire eficientă fundamentată pe ceea ce Dumnezeu ne-a dăruit fără plată: numele de copii ai Săi. În fiecare dimineață slujitori cu experiență din zona Constanței au slujit prin mesaje de încurajare, iar după amiaza echipa și studenții ne-au îndemnat la rugăciune fierbinte. Săptămâna s-a încheiat cu o adunare în jurul Mesei Domnului, timp în care am fost slujiți de prezbiterul Florin Duciuc, decanul academic al școlii.â

Umplerea cu Duhul Sfânt este atât o poruncă cât și o necesitate în viața creștinului. Timp de trei zile, 6-8 iunie, studenții și echipa CRST au fost inspirați și motivați la rugăciune de către Robert Martin, un evanghelist american care predică în adunări de trezire spirituală pe tot cuprinsul SUA și predă la școală de mai bine de 10 ani. Inițial a fost planificat ca întâlnirile să aibă loc în campusul CRST, însă numărul mare de tineri care și-au anunțat intenția de participare ne-a determinat să alegem o sală mai mare pentru desfășurarea evenimentelor. Biserica Betel ne-a găzduit cu amabilitate. Prezența lui Dumnezeu a fost copleșitoare în fiecare seară, mulțumim Domnului pentru o revărsare deosebită a Duhului Sfânt!

Iacob Nicolae, Pastor în Biserica Betel din Constanța

Cina Domnului în ultima zi din săptămâna de post și rugăciune 

Domnul răsplătește implicarea celor generoși

În anul 2008, a fost finalizată fațada clădirii școlii, iar de atunci generații la rând au beneficiat de condițiile de instruire din acest campus. Încă din anul 2017 s-a identificat nevoia renovării fațadei, însă insuficiența fondurilor, apoi pandemia și chiar dificultatea găsirii unei echipe de muncitori au fost factorii care au amânat demararea proiectului. Am adus înaintea Domnului această nevoie, iar o echipă de frați constructori din Suceava a răspuns nevoii și iată că lucrările de renovare au început. Pe fondul scumpirilor actuale, dar și a faptului că e nevoie să renovăm gardul și să adăugăm o copertină în fața clădirii, bugetul necesar este mai mare, iar suma neacoperită încă se ridică la 11.000 Euro. Suntem recunoscători celor care deja ne-au întins o mână de ajutor, dar și celor care vor răspunde acum acestei nevoi de renovare, rugați-vă ca acest campus să fie o binecuvântare pentru multe alte generații ce vor fi pregătite aici.

A fost finalizată fațada clădirii școlii


Scroll to Top