Misiunea Genesis

Retrospectivă

Rev. Ilie U. Tomuța

DIRECTOR Genesis Mission

Anul 1983 a fost anul marilor schimbări în viața mea. Am pășit pe pământ american după o călătorie lungă. Totul era nou și surprinzător pentru mine. Cel mai puternic șoc fiind faptul că am ajuns într-o biserică care era în pragul fărâmițării. Mă întrebam dacă nu era mai bine să fi rămas acasă printre ai mei, în biserica unde nu existau asemenea probleme. Mi-au trebuit doar câteva săptămâni până să descopăr că de fapt era un sindrom al multor biserici din diaspora.

Bisericile erau în continuu război din cauza membrilor care erau veniți de peste tot din Romania sau Serbia. Fiecare dorea ca lucrurile în biserică să se întâmple ca în biserica de unde venea. Bisericile erau concentrate doar pe lucrare locală și nu cooperau pentru proiecte comune care să ducă la unitate. 

Fratele George W. Galis, Pastorul bisericii Philadelphia, m-a luat cu el la Convenția Bisericilor Penticostale care a avut loc în Detroit. Ajunși acolo, m-a prezentat unui grup de lideri ai acelei biserici. Respectivii frați erau: Fratele Leul, fratele Ursu și fratele Cioară. Primul meu gând a fost: „Oare cum o să fie Convenția a cărei lideri sunt Leul, Ursu și cu Cioara?” Spre surprinderea mea, Convenția a avut o reușită la care eu nu m-am așteptat. 

În mintea mea însă persista întrebarea: „Oare de ce totuși bisericile sunt așa cum sunt?” În foarte scurt timp, am descoperit că bisericile din diaspora aveau nevoie de oameni care să fie gata să acorde mai mult timp pentru a pune împreună tot ceea ce au primit de la Domnul, împlinind misiunea de a duce Evanghelia până la marginile lumii. Trebuia doar un om cu viziune, un om care să aibă sensibilitatea de a auzi vocea lui Dumnezeu pentru a mobiliza biserica într-o lucrare misionară.

Sosirea Pastorului Petru Lascău în biserica Philadelphia a fost urmată de noi drumuri ce urmau să fie deschise spre câmpul de misiune. Au urmat 15 ani de activitate misionară sub numele de Exodus Ministry, o misiune ce și-a lărgit activitatea în diaspora. Proiectul cel mai cunoscut al misiunii din acea vreme a fost revista Exodus și un ziar al tinerilor Lumini în noapte cu un tiraj răspândit peste tot unde se aflau români.

Au fost 15 ani de activitate a misiunii Exodus prin care biserica Philadelphia a fost cunoscută ca o biserică misionară. Mutarea Pastorului Petru Lascău în Arizona a determinat biserica Philadelphia să ia noi decizii privind lucrarea de misiune.

Întrebarea era: „Vom continua să fim o biserică misionară sau demisionară?” În asemenea situații, hotărârile depind în majoritate de viziunea pastorului și apoi a oamenilor cu o chemare specială de slujire pe câmpul de misiune. În această nouă decizie, viziunea pastorului fondator al bisericii Philadelphia, George W. Galis, era complet diferită de a multor alți pastori din acea vreme. A fost un pastor care a știut căile prin care să aducă oamenii la ascultarea de Cuvântul lui Dumnezeu.

Conform unor statistici, 50% din oameni nu știu încotro se îndreaptă, 40% nu se pot hotărî în ce direcție s-o apuce, și numai 10 % știu ce vor să facă pentru a-și atinge ținta. Mă întrebam mereu: „Să fie oare această statistică valabilă și pentru creștini sau biserici?” Nu este exclus. Vorbind despre biserica Philadelphia, pot spune fără nici o rezervă că suntem o biserica cu viziune, una dintre bisericile care și-a înțeles rolul, având întotdeauna oameni deschiși spre lucrarea misionară.

După câteva întruniri cu pastorul Florin T. Cîmpean, George W. Galis și Ilie Tomuța, s-a hotărât ca biserica să-și continue activitatea misionară prin misiunea care va purta numele de GENESIS.
Peste ani s-a putut vedea impactul acelei decizii. Pentru a parcurge însă drumul din ierusalimul nostru românesc și până la marginile lumii, ne-au trebuit nici mai mult, nici mai puțin, decât 15 ani, ani pentru care suntem datori să-I mulțumim lui Dumnezeu și celor care s-au alăturat acestei mari lucrări.

Una din întrebările care mi se pun frecvent este: „Cum se face că am ajuns să dezvoltăm un câmp atât de larg al misiunii, în care sunt cuprinse așa de multe proiecte și a căror sponsori sunt din diferite biserici Evanghelice sau chiar Ortodoxe?” Răspunsul este foarte simplu: am ales să lăsăm vremurile și soroacele în seama lui Dumnezeu și să fim preocupați de ceea ce Domnul Isus spune în Fapte 1:8 – Voi veți primi o putere, când Se va coborî Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veți fi martori în Ierusalim, în toată Iudeea, în Samaria şi până la marginile pământului.

Preocuparea noastră era ca fiecare membru să-și exercite chemarea sau să-și pună în valoare talantul primit, și astfel să extindem aria Împărăției lui Dumnezeu.

Primul proiect al misiunii a fost „Adoptă un student”, proiect preluat de la Misiunea EXODUS.

În timp ce ne străduiam să dezvoltăm acest proiect, am descoperit că doar unii creștini doresc să se implice în misiunea de a pregăti o nouă generație de lucrători. Am descoperit că sunt creștini care aveau pe inima dorința de a susține financiar pe cei care slujesc deja ca pastori sau evangheliști.

Am îmbrățișat acest proiect, deoarece în acea vreme erau destul de mulți pastori sau evangheliști care munceau greu pentru a-și câștiga existența zilnică și doar după orele de serviciu puteau să se ocupe de biserică. Am descoperit membrii ai bisericii care au fost foarte interesați de deschiderea unui proiect pentru ajutorarea orfelinatelor, pentru sprijinirea celor ce predică Evanghelia în penitenciarele din România sau America, precum și membri care ne-au mărturisit că vor să deschidem un proiect pentru construcții de biserici, mass media, iar lista poate continua.

Toate acestea au devenit pe parcurs proiecte ale Misiunii Genesis cu o influență mare. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru toți cei care s-au lăsat sensibilizați de Duhul Sfânt și au spus un „DA” chemării pe care Dumnezeu a pus-o în inima lor.

Iată proiectele prezentate întregii audiențe în ziua de 30 octombrie 2016, cu ocazia împliniri a 15 ani de activitate:

  • Sponsorizarea Institutului Penticostal din București;
  • Sponsorizarea tinerilor ce se pregătesc în cadrul școlii de misiune din Agigea, Romania;
  • Sponsorizarea misionarilor plecați să ducă vestea bună a Evangheliei până la marginile lumii (circa 60 de misionari în 20 de țări în jurul lumii);
  • Construcții de biserici în România, India, Mozambic, Madagascar;
  • Revista Genesis și alte proiecte mass media;
  • Sponsorizarea unor evangheliști din: România, Mozambic, Madagascar, Israel, Mongolia;
  • Sponsorizarea unor orfelinate din: Romania, India, Filipine, Kenia, Mozambic, Madagascar;
  • Sponsorizarea unor comunități creștine ale fraților leproși din India și Madagascar;
  • Sponsorizarea unor lucrări misionare în penitenciar;
  • Sponsorizarea unor școli și grădinițe.

 

30 octombrie 2016

MISIUNEA GENESIS A SĂRBĂTORIT 15 ANI DE SLUJIRE

Am sărbătorit 15 ani în care am venit înaintea Domnului cu toate aceste proiecte adunate ca un snop mare, pentru care suntem datori să-I mulțumim lui Dumnezeu și celor ce sunt sinceri colaboratori.

Pentru toate aceste realizări pe câmpul de misiune vrem să fim recunoscători lui Dumnezeu și celor ce au înțeles chemarea de a fi părtași ai acestei lucrări.

Vă chemăm să fiți parte împreună cu noi la lărgirea Împărăției lui Dumnezeu.

Scroll to Top